Legislația și standardele europene

Directivele privind echipamentul individual de protecție au ca obiectiv armonizarea legislațiilor statelor membre și stabilirea cerințelor pe care trebuie să le respecte produsele și utilizatorii acestora. Standardele europene definesc specificațiile tehnice necesare pentru îndeplinirea acestor cerințe.

 

Mapa Professional ar dori să profite de această ocazie pentru a vă explica aceste prevederi.

Directiva 89/656/CEE (Utilizare) descrie cerințele pe care angajatorii trebuie să le îndeplinească pentru furnizarea și utilizarea EIP de către angajații lor.

Directiva 89/686/CEE (Proiectare) descrie cerințele esențiale pentru vânzarea mănușilor de protecție pe piața europeană.

Întreaga gamă Mapa Professional este certificată CE în conformitate cu aceste cerințe esențiale, iar produsele poartă marcajul CE

Categorii de certificare CE

Categoria 1: Producătorul este responsabil pentru conformitatea produselor sale, cu respectarea cerințelor esențiale ale directivei

 

Categoria 2: Certificat de conformitate obținut de la un organism acreditat

 

Categoria 3: Certificat de conformitate și inspecții regulate ale producției la sediul producătorului de către organismele acreditate

Pictograme europene

Reglementări privind contactul cu alimentele

O reglementare european

Pentru a afla mai multe despre manipularea alimentelor, trebuie mai întâi să analizăm legislația europeană. Principala reglementare europeană (1935/2004) identifică și stabilește anumite linii, dar afirmă, de asemenea, că statele membre pot adopta măsuri mai specifice. Aceste etape pot fi parcurse la nivel național. 

 

Această reglementare (1935/2004) se aplică oricărui obiect care este destinat să intre în contact cu produsele alimentare.

 

Reglementarea 1935/2004: 

- definește cerințele generale. Articole concepute în conformitate cu bunele practici de fabricație pentru a se asigura că produsele alimentare nu sunt contaminate cu elemente constitutive în cantități care ar putea fi periculoase pentru sănătatea umană sau ar putea să modifice compoziția produselor alimentare.

- și identifică materialele și articolele pentru care pot fi adoptate măsuri specifice:

 • Limita de contaminare generală sau specifică

 • Limitări ale nivelurilor anumitor substanțe
 • Lista ingredientelor autorizate

- Prezintă condițiile de etichetare: simbol pahar și furculiță și/sau „Pentru contactul cu alimentele”. Etichetele articolelor nu ar trebui în niciun caz să dezinformeze distribuitorul sau utilizatorul.

Declarația privind conformitatea alimentară

Stabilită de producător pe baza testelor efectuate fără verificări obligatorii ale terților. Vă rugăm să rețineți că acest punct nu este, de asemenea, verificat atunci când este emis certificatul AET (certificat obținut la sfârșitul procesului de certificare).

Prin urmare, trebuie acordată o atenție deosebită interpretării acestei imagini.

Directive europene specifice (82/711 și 85/572)

Stabilesc liniile directoare fundamentale și definesc simulanții care vor fi utilizați pentru a verifica contaminarea materialelor pe baza tipului de produs alimentar.

 

 

3 puncte importante:

 • Materialele destinate să intre în contact cu toate tipurile de produse alimentare trebuie testate folosind următorii 3 simulanți: 3 % acid acetic, 10 % etanol și ulei de măsline rafinat.
 • Materialele destinate să vină în contact cu anumite produse alimentare trebuie testate cu unul sau cu doi dintre cei trei simulanți (a se vedea tabelul inclus în directiva 85/572). Ocazional, se folosește apă distilată în locul acidului.
 • În ceea ce privește simulantul de ulei de măsline: pentru a explica faptul că contaminarea anumitor grăsimi poate fi mult mai mică decât cea a uleiului de măsline pur, cantitatea măsurată poate fi împărțită la un factor de reducere între 1 și 5, în funcție de produsul alimentar. Ca rezultat, sunt prezentate 5 clase alimentare pentru grăsimi.

Rezumatul constrângerilor legale

 

Responsabilitatea producătorului de produse agroalimentare: acesta este unicul responsabil din punct de vedere legal pentru calitatea din punct de vedere sanitar a produselor sale.

Teste de reglementare foarte specifice: Toate componentele mănușii trebuie să apară mai întâi în lista locală.
Mănușa trebuie apoi testată pentru contaminare generală și specifică, în funcție de tipul de produs alimentar manipulat.
IMPORTANT: O mănușă poate fi aprobată pentru manipularea anumitor produse alimentare, dar nu a altora.

Declarațiile privind gradul de adecvare pentru produsele alimentare al mănușilor sunt supuse unor reglementări stricte: pentru ca o mănușă să poată fi etichetată doar cu simbolul pahar și furculiță, trebuie să fi trecut toate testele pentru toate tipurile de produse alimentare. Cu toate acestea, acest simbol poate fi însoțit întotdeauna de restricții clare și stricte de utilizare.

 

IMPORTANT: Nicio lege nu obligă producătorii de produse agroalimentare să folosească mănuși care conțin acest simbol. Cu toate acestea, trebuie să folosească mănuși care au trecut teste standardizate corespunzătoare produselor alimentare manipulate, astfel încât să se asigure că nu riscă să își contamineze produsele.

Categorii de certificare IFS și BRC

Pe lângă legislația și standardele internaționale (ISO 22000), federațiile franceze, germane și italiene de vânzări și distribuție au dezvoltat o categorie de certificare care se aplică mai ales siguranței alimentare: IFS (Standardul Internațional pentru Alimente).
Scopul IFS 5 ( versiunea a 5-a, actuală) este de a ajuta producătorii să se asigure că nu există contaminare în timpul producției, ținând seama în același timp de condițiile reale de lucru ale acestora.
BRC (British Retail Consortium) a dezvoltat o categorie similară de certificare (Standardul general privind siguranța alimentară) pentru Regatul Unit.
Standardele IFS și BRC sunt frecvent revizuite pentru a îmbunătăți în mod constant siguranța alimentară.

 

Un audit anual (IFS 5/BRC) este impus de marile lanțuri de magazine pentru aprobarea furnizorilor.

 • Obligatoriu și aplicabil pentru fiecare unitate de producție: aplicația sa principală se referă la orice ar putea intra în contact cu produsele alimentare în timpul procesului de fabricație - tot mai des, acest lucru se poate referi la mănuși.
 • Pe baza îmbunătățirii continue: Dacă se stabilește că producătorii nu respectă pe deplin standardele la primul audit, auditorii se angajează să îmbunătățească unitățile în anii următori.

Deoarece simbolul pahar și furculiță nu este suficient de precis și aplicarea sa nu este verificată de o organizație externă independentă, sunt necesare rezultatele unor teste adecvate, atât pentru produsele alimentare, cât și pentru condițiile de lucru.

Rolul Mapa Professional

 • Oferă o gamă de mănuși specifice care respectă cerințele legale

De fiecare dată când simbolul pahar și furculiță este afișat, toate restricțiile sunt clar indicate, strict în conformitate cu reglementările europene care se aplică materialelor și articolelor care vin în contact cu produsele alimentare.

 • A se vedea Directiva 85/572

Furnizarea unui tabel precis al rezultatelor contactului cu alimentele pentru cele 88 de clase de produse alimentare din directivă.
Mai multe informații pe acest link : click aici

 • Furnizarea unei soluții personalizate

Aplicațiile și utilizările unei mănuși pot varia de la o unitate la alta. Mapa Professional își adaptează produsul la fiecare situație.

 

CATEGORIA 1: condițiile de testare reglementate (2h, 40 °C) reprezintă condițiile de lucru.

 • Dacă mănușa este aprobată ca fiind adecvată pentru manipularea produselor alimentare conform tabelului privind gradul de adecvare pentru produsele alimentare manipulate, Mapa Professional furnizează automat certificatul de adecvare pentru produse alimentare (certificat Mapa Professional sau certificat specific pentru client).
 • Dacă mănușa nu este aprobată ca fiind adecvată pentru manipularea produselor alimentare conform tabelului privind gradul de adecvare pentru produsele alimentare manipulate, atunci aceasta este considerată incompatibilă și Mapa Professional oferă un alt tip de mănușă.

 

CATEGORIA 2: condițiile de testare reglementate (2h, 40 °C) nu reprezintă condițiile de lucru

Mapa Professional definește și efectuează teste adecvate conforme cu regulamentul principal 1935/2004.

 

În ambele cazuri, Mapa Professional răspunde pe deplin la sistemele de calitate și siguranță pentru produsele alimentare (ISO 22000, HACCP).