Declarații de declinare a responsabilității

În conformitate cu prevederile articolului 6 III 1° din Legea franceză nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, vă informăm că:

  • Acest site web este proprietatea MAPA SAS, societate pe acțiuni simplificată, cu un capital social de 35.000.010,00 de euro, înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților din Nanterre cu numărul 314 397 720, număr de TVA: FR92314397720, cu sediul social în 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 – COLOMBES – Franța (e-mail: mkgpro.mapaspontexfrping@newellcopong.com; număr de telefon: 01.49.64.22.00);
  • Directorul publicației web este Anne Te Simon, în calitate de director de marketing;
  • Societatea care găzduiește site-ul este Link by Net SAS, societate pe acțiuni simplificată înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților din Bobigny cu numărul 430 359 927 – 5/9 Rue de l'Industrie, 93200 Saint-Denis, Franța – număr de telefon: 01 48 13 00 00;
  • Numărul de înregistrare al producătorului este: FR006823 (Număr de înregistrare în aplicarea articolului L.541-10 din Codul francez al mediului).

Condiții generale de utilizare

Preambul

Utilizatorii pot profita de serviciile oferite acestora pe acest site numai dacă acceptă aceste condiții generale de utilizare. Utilizatorul site-ului confirmă că a citit și a înțeles condițiile de utilizare și este de acord să le respecte. Utilizatorul confirmă că are competența și resursele necesare pentru a accesa și utiliza site-ul.

Scop

Scopul acestor Termeni și condiții este de a stabili condițiile de utilizare a site-ului care poate fi accesat la adresa http://www.mapa-pro.com.

Intrare în vigoare - Termen

Aceste condiții de utilizare intră în vigoare la data la care sunt publicate on-line și vor fi obligatorii de la data la care utilizatorul folosește prima dată site-ul. Aceste condiții de utilizare sunt obligatorii pe întreaga perioadă de utilizare a site-ului și până când noile condiții de utilizare înlocuiesc aceste condiții. Utilizatorul poate înceta în orice moment să utilizeze serviciile și site-ul, dar rămâne responsabil pentru orice utilizare anterioară.

Link-uri

MAPA SAS își rezervă opțiunea de a publica link-uri pe site-ul său web, oferind acces la alte pagini web decât cele de pe site-ul său. Utilizatorii sunt informați că orice site-uri pe care le pot accesa prin intermediul linkurilor nu aparțin MAPA SAS. MAPA SAS își declină orice răspundere în ceea ce privește conținutul informațiilor furnizate pe aceste site-uri în urma activării link-urilor. Este interzisă plasarea unui link către acest site fără autorizarea prealabilă expresă a MAPA SAS. Editorul web nu va fi responsabil pentru accesul utilizatorilor prin intermediul linkurilor prezente pe site către alte resurse prezentate pe rețeaua de internet.

Răspunderea editorului web

MAPA SAS nu va fi răspunzătoare pentru:

  • calitatea serviciului, serviciul fiind oferit „ca atare”;

  • Orice întrerupere a utilizării site-ului;

  • Imposibilitatea utilizării site-ului;
  • Încălcări ale securității computerului care ar putea provoca daune echipamentelor informatice ale utilizatorilor și datelor acestora
  • Orice încălcare a drepturilor utilizatorilor în general.

Editorul web utilizează toate eforturile pentru a oferi utilizatorilor informații și/sau instrumente disponibile și verificate, dar nu va fi responsabil pentru nicio eroare, pentru absența disponibilității informațiilor și/sau prezența virușilor. Informațiile furnizate de editorul web nu scutesc utilizatorul de verificări personalizate suplimentare. Editorul web nu garantează acuratețea, exhaustivitatea sau actualitatea informațiilor distribuite pe site. În consecință, utilizatorii confirmă că utilizează site-ul pe răspunderea proprie și exclusivă.

Utilizatorii sunt de acord să utilizeze serviciile site-ului, împreună cu toate informațiile la care pot avea acces, numai din motive personale și în scopuri conforme cu ordinea publică, moralitatea publică și drepturile terților. Utilizatorii recunosc că au verificat dacă configurația computerului utilizat de aceștia nu conține viruși și este în stare perfectă de funcționare. Utilizatorii sunt de acord să nu întrerupă utilizarea de către alți utilizatori ai site-ului și să nu acceseze părți ale site-ului pentru care accesul este restricționat. Utilizatorii sunt de acord să nu comită nicio acțiune care ar putea pune în pericol securitatea informatică a MAPA SAS sau a altor utilizatori. Utilizatorii sunt de acord să nu interfereze cu sau să întrerupă funcționarea normală a site-ului. Utilizatorii sunt de acord să nu efectueze nicio acțiune în scopuri comerciale, politice sau în scopuri publicitare sau orice formă de publicitate comercială și, în special, trimiterea de e-mailuri nedorite (spam). Utilizatorii sunt de acord să nu colecteze, utilizeze sau să nu prelucreze în niciun fel datele cu caracter personal ale altor utilizatori. Utilizatorii sunt de acord să exonereze MAPA SAS de răspundere în caz de plângeri, reclamații, acțiune în justiție, proceduri și orice decizii împotriva MAPA SAS care decurg din nerespectarea condițiilor de utilizare de către aceștia.

Proprietate intelectuală

Elementele aparținând MAPA SAS, cum ar fi site-ul web, mărcile comerciale, desene, modele, imagini, texte, fotografii, sigle, grafică, software, motoare de căutare, baze de date... fără ca această listă să fie exhaustivă, sunt proprietatea exclusivă a acesteia. Aceste condiții de utilizare nu implică atribuirea de niciun fel în favoarea utilizatorului a niciunui drept de proprietate intelectuală asupra elementelor aparținând MAPA SAS. Orice reprezentare a site-ului în întregime sau parțială de către orice companie, fără autorizația expresă a editorului web, este interzisă și constituie o încălcare pedepsită conform articolelor L.335-2 și următoarele din Codul privind proprietatea intelectuală. Același lucru este valabil și pentru bazele de date incluse pe site, care sunt protejate de dispozițiile legii de la 1 iulie 1998 care decretează transpunerea în Codul privind proprietatea intelectuală a directivei comunitare de la 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date. Mărcile comerciale ale editorului web și ale partenerilor săi, precum și siglele incluse pe site, sunt mărci comerciale (semi-figurative sau nu) și sunt înregistrate. Mărcile comerciale și siglele incluse în secțiunea „Instrument de localizare a distribuitorilor” aparțin companiilor menționate. Orice reproducere totală sau parțială a acestor mărci comerciale sau sigle realizată pe baza elementelor de pe site fără autorizarea expresă a editorului web este interzisă de articolul L.713-2 din Codul privind proprietatea intelectuală.

Protecția datelor

În conformitate cu legea de la 6 ianuarie 1978 privind computerele, fișierele de date și libertățile, cu modificările ulterioare, prelucrarea automată a datelor cu caracter personal efectuată de pe acest site a fost înregistrată la CNIL (Agenția Franceză pentru Protecția Datelor), care a emis o chitanță cu nr. 458039. Utilizatorii sunt informați că, în conformitate cu articolul 32 din respectiva lege privind protecția datelor din 6 ianuarie 1978, cu modificările ulterioare, informațiile dezvăluite în formularele prezente pe site sunt necesare pentru a răspunde cererii lor și sunt destinate editorului web, responsabilului cu prelucrarea datelor, în scopuri administrative și comerciale sau, în cazul în care informațiile sunt furnizate de utilizator în secțiunea „Solicitați o ofertă” (și anume, detaliile de contact ale acestora și conținutul cererii lor de ofertă), acestea vor fi trimise și distribuitorului (distribuitorilor) selectat (selectați) pentru obținerea ofertelor menționate. Utilizatorii sunt informați că au dreptul de a căuta, accesa și corecta și dreptul de a obiecta din motive legitime legate de datele de identificare personală care îi privesc, în scris, la următoarea adresă: 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes data.privacy@newellco.com, împreună cu o copie a dovezii identității lor. Utilizatorii sunt obligați să respecte prevederile legii din 6 ianuarie 1978, cu modificările ulterioare, referitoare la computere, fișiere de date și libertăți; orice încălcare a acestora este pedepsită în conformitate cu sistemul de drept penal. În special, utilizatorii trebuie să se abțină de la colectarea, însușirea pe nedrept și utilizarea abuzivă și, în general, de la orice act susceptibil de a echivala cu o încălcare a vieții private sau cu afectarea reputației persoanelor în ceea ce privește informațiile de identificare personală la care au acces.

Serviciu de mesagerie profesională

Adresa de mesagerie electronică a MAPA SAS și a fiecăruia dintre membrii săi este rezervată numai pentru afaceri. Orice fișiere sau documente profesionale destinate MAPA SAS trebuie transmise către aceste adrese comerciale.

Legislația aplicabilă și jurisdicția

Aceste condiții de utilizare sunt reglementate de legislația franceză. Acest lucru se aplică atât normelor de fond, cât și normelor procedurale. Orice litigiu care rezultă din aplicarea acestor condiții de utilizare va fi de competența jurisdicțiilor franceze.

Proiectare și dezvoltare

GAYA - Manufacture digitale

Echipa noastră vă va ajuta să vă construiți și să vă implementați strategia digitală.

Credit foto

Elisabeth Deschamps, Lionel Flageul, Fotosearch, Getty image, Istock, Fotolia